Marianne start een jobcraft-experiment!

Als onderdeel van mijn coachingstraject werkte ik twee sessies met de methode ‘jobcrafting’. Ik bracht mijn taken visueel in kaart door ze op post-its te schrijven. Vervolgens inventariseerde ik mijn sterke kanten, mijn interesses en mijn werkwaarden. Deze koppelde ik aan al mijn taken. Voor mij was de uitkomst vooral dat zichtbaar werd wat ik onbewust wel wist. Door de oefening werd voor mij duidelijk dat mijn werkzaamheden redelijk goed bij mij passen. De taak waar ik de minste affiniteit mee heb, ga ik de komende tijd aanpakken door middel van een concreet crafting-experiment. Ik ga dit vastleggen in een logboek. Ik heb hiermee een handvat gekregen om op een praktische en pragmatische manier naar mijn werkzaamheden te kijken en hier sturing aan te geven binnen de grenzen van mijn mogelijkheden. Marianne, onderwijscoördinator en key user student- en medewerkersportal HKU (Hogeschool voor de Kunsten Utrecht)