JOBCRAFTEN

Wat is het?

Met jobcraften brengt de medewerker zelf veranderingen aan in zijn werksituatie. Deze relatief kleine veranderingen hebben een groot positief effect op het werk. De medewerker ervaart met jobcraften meer zelfsturing en werkplezier. Jobcraften maakt het werk dus uitdagender en leuker

Waarom?

In onze huidige, complexe en dynamische maatschappij is het van levensbelang dat organisaties meebewegen. Dit stelt grote eisen aan het aanpassingsvermogen van organisaties en aan het verandervermogen van individuele medewerkers. Medewerkers ontkomen er niet aan om zich te blijven ontwikkelen, zodat ze duurzaam inzetbaar zijn. Organisaties behouden zo hun wendbaarheid én positie in het maatschappelijke speelveld. Medewerkers houden zo uitdaging en plezier in hun werk. 

Hoe werkt het?

De methodiek van jobcraften bestaat uit 6 stappen. In stap 1 tot en met 3 wordt de fit tussen de deelnemer en zijn functie in beeld gebracht. Letterlijk: in beeld! Dit vergroot het inzicht in het eigen werk. De meeste mensen opgeslokt door hun agenda en de dagelijkse praktijk. Met jobcraften neemt de deelnemer afstand en staat hij stil bij eigen sterktes, behoeftes, interesses en risico’s. De eerste drie stappen maken helder wat energiegevers en -nemers zijn. De urgentie om in beweging te komen en te werken aan groei en ontwikkeling wordt zo direct voelbaar.

Met stap 4 tot en met 6 leer de deelnemer de jobcraft-techniek toe te passen. Hij gaat in zijn eigen werk een jobcraft-experiment aan. Deelnemers aan onze trajecten leren zelf ‘aan de knoppen’ te draaien. We hebben 4 knoppen gedefinieerd om de werksituatie te benaderen en aan te passen. De intervisie-achtige werkwijze is daarbij iedere keer van grote toegevoegde waarde.

Onze ervaringen

De Jobcraft Company heeft inmiddels honderden medewerkers laten kennismaken met de jobcraft-methodiek. Met jobcraften houden ze zelf de regie over hun eigen loopbaan.

De Jobcraft Company kan binnen elke setting een maatwerk aanbod verzorgen.

Een paar ervaringen op een rijtje:

  • Teamdag voor 70 medewerkers bij Ipse de Bruggen (verstandelijk gehandicaptenzorg) en 20 medewerkers van het RCE (overheid)
  • Workshop op studiedag over vitaliteit bij Heijmans (bouw en infra)
  • Training van 3 dagdelen voor medewerkers van het RIVM en voor medewerkers van de Reclassering Nederland (overheid)
  • Studiedag voor Medezeggenschap bij Heijmans
  • Individueel traject van 3 sessies met een consultant van de CQT groep (commeriële dienstverlening) en een docent aan de Hogeschool voor de Kunsten
  • Workshop op congressen over Persoonlijk Leiderschap bij de Radboud Universiteit en Amsterdam UMC, locatie AMC
  • Workshop (look & feel) voor HR professionals bij RIVM en Gemeente Amsterdam
  • Train-de-coach voor individueel jobcraften in combinatie met vragenlijsten uit een Loopbaanportaal in opdracht van Transvorm (werkgeversorganisatie in zorg en Welzijn in Noord Brabant)

In deze video van NSVP (innovatief in werk) is te zien wat jobcraften in de praktijk inhoudt.

Klik hier voor meer informatie over onze producten.