Teamcraften

Wat?

Teamcraften is het, door een team medewerkers zelf, aanbrengen van veranderingen in de werksituatie en het leren profiteren van elkaars sterktes. De tijdsinvestering voor de teamtraining bedraagt 2 keer een dagdeel in een periode van 2 à 3 weken.

Wie?

Jobcraften is geschikt voor teams van 6 tot 12 personen die in dezelfde soort functie werken, samenwerken belangrijk vinden en een stap willen zetten in hun teamontwikkeling.

Waarom?

In de praktijk is het soms lastig om een goed overzicht te hebben van ieders taken, sterktes en wensen. Nog moeilijker is het om deze mee te nemen in besluiten en in de uitvoering van het werk. Met teamcraften realiseer je een optimalere match tussen taak en mens, waardoor je als team slimmer en sterker leert opereren.

Hoe?

In het eerste deel gaan teamleden aan de slag met hun rollen en takenpakket, gerelateerd aan ieders wensen. Aan het eind van deze bijeenkomst wordt duidelijk welke onderwerpen en thema’s zullen worden uitgewerkt. In het tweede deel vindt uitwisseling plaats van ieders sterktes en wordt de optimale match met de bestaande en toekomstige werkzaamheden gekozen. De mate van aanwezigheid van de leidinggevende wordt in overleg bepaald.

Wanneer en waar?

In overleg met de teamcoach van de Jobcraft Company worden de data en locatie afgesproken.

Reacties

Deze training wordt gepilot. In verband met de coronacrisis is de pilot naar het najaar 202o verplaatst.

Meer info

Hier kun je de  factsheet downloaden.

Aanmelden