Train-de-coach Jobcraften

Wat?

In deze praktische training met vakgenoten word je opgeleid om medewerkers of clienten met behulp van de methodiek van jobcraften te begeleiden. De training wordt gegeven in een kleine groep van 6-12 deelnemers, duurt 3 dagdelen en is gebaseerd op de drie volgende invalshoeken:

  1. achtergrondtheorie en modellen over jobcraften
  2. zélf ervaren wat de methodiek jobcraften inhoudt
  3. overdragen van het geleerde en werken met een proef coachee.

Wie?

Voor begeleiders van medewerkers in organisaties zoals, HR professionals, mobiliteitsadviseurs, loopbaancoaches en opleiders.

Waarom?

Met een relatief korte investering leer je werken met een creatieve werkvorm, waarmee je coachees helpt om zelf de regie te nemen over hun loopbaan en persoonlijke ontwikkeling. De werkvorm werkt ook heel goed bij medewerkers die “lastig in beweging komen”.

Hoe?

Je leert hoe je kort en krachtig, een individueel jobcraft-traject van 3 gesprekken met je coachee kunt doorlopen. De coachee krijgt praktisch en concreet handvatten om in zijn/haar werk nieuwe uitdagingen te realiseren, problemen op te lossen en het werk beter aan te laten sluiten bij talenten, interesses en behoeftes.

Wanneer en waar?

Dinsdag 26 maart 2024 (ochtend)

Dinsdag 16 april 2024 (ochtend)

Dinsdag 14 mei 2024 (ochtend)

Locatie: omgeving Driebergen

Reacties

“Een concrete training, met veel praktijkopdrachten, waar je meteen mee aan de slag kunt.” (HR adviseur)

“Gedreven trainers, die hun deskundigheid en enthousiasme weten over te brengen.” (Loopbaancoach)

“Goed georganiseerd, leuk om met collega’s uit andere organisaties deze nieuwe methodiek te leren.” (Mobiliteitsadviseur)

“Een bijzonder leuke training, een cadeautje aan je zelf” (Loopbaanbegeleider).

Meer info

Inmiddels hebben bijna 100 deelnemers deze train-de-coach doorlopen en met een certificaat afgesloten.

Hier kun je de factsheet training ’train de coach jobcraften’ downloaden.

Aanmelden

Hier kun je je aanmelden of contact met ons zoeken.

Nog meer Jobcraften?

We organiseren ook:

  • Workshops voor een congres of studiedag. De Ondernemingsraad van Heijmans bv (bouw en infra) organiseerde een studiemiddag voor alle collega’s die zich bezig houden met Human Resource Management over duurzame loopbanen. Ipse de Bruggen (zorg) organiseerde een teamdag voor 80 medewerkers over vitaliteit.
  • Individuele trajecten voor medewerkers die de verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen werkgeluk.