WETEN – onderzoek over job craften

boek-weten-turquois

Ontdekkers job craften

Job craften werd “ontdekt” door de Amerikaanse hoogleraren Amy Wrzesniewski en Jane Dutton. In hun wetenschappelijk onderzoek, naar wat ertoe bijdraagt dat mensen bevlogen zijn én blijven in hun werk, ontdekten ze dat werknemers met zeer uiteenlopende beroepen en achtergronden op eigen initiatief (kleine) veranderingen in hun werk aanbrachten, zodat het werk beter aansloot bij hun persoonlijke wensen en behoeften. Ze noemden deze werknemers “job crafters”. Op basis van hun bevindingen ontwikkelden zij een model waarop de methodiek van job craften is gestoeld. Zij werkten hun inzichten, visie en het model uit in een artikel dat verscheen in 2001: Crafting a job: revisioning employees as active crafters of their work. Dutton en Wrzeniewski laten zien dat bij job craften de medewerkers zelf het initiatief nemen en komen tot veranderingen die onmiddellijk aansluiten bij hun persoonlijke wensen en behoeften.

Job craften in Nederland

Hun zienswijze vindt ook in Nederland navolging. Veel onderzoekers en wetenschappers die zich bezighouden met arbeidsmotivatie, werktevredenheid, arbeidsproductiviteit, duurzame inzetbaarheid en vitaliteit bouwen voort op de inzichten van Dutton en Wrzeniewski.
Zo initieerde de Nederlandse Stichting voor Psychotechniek (NSvP) in 2010 een onderzoeksproject naar de kansen die “Jobcraften” (in de zin van het aanbrengen van kleine veranderingen in hun werk door werknemers zelf) biedt voor werknemers en werkgevers in Nederland. In hun publicatie “Scherp in Werk” (2012) doen zij verslag van deze onderzoeken, de bevindingen en de effecten van het aanleren van technieken om “job craften” zelf toe te passen. Een van de projecten, die hierin wordt beschreven, maakt gebruik van een groepstraining die mensen ondersteunt bij het bewust worden én aanleren van mogelijkheden tot job crafting. In samenwerking met de Universiteit van Twente heeft ook TNO de inzichten van de Amerikaanse hoogleraren opgepakt. Mark van Vuuren (Universiteit Twente) en Luc Dorenbosch (TNO) publiceerden in 2011 een handboek job crafting onder de naam “Mooi Werk, naar een betere baan zonder weg te gaan”. Dit is in 2018 vervolgd met het boek “Mooier werk”  waarin ze hun ervaringen optekenen en de methodiek uitbreiden met teamcraften.

Trends

Job craften wordt steeds bekender in ons land. Wij merken dat aan het aantal aanvragen dat we krijgen. Het is een passend instrument dat aansluit bij een aantal huidige trends:

  • de krappe arbeidsmarkt leidt tot behoud van medewerkers. Onze ondertitel: een leuke baan zonder weg te gaan, spreekt veel medewerkers en opdrachtgevers aan. Ook oudere, ervaren medewerkers die toe aan een nieuwe uitdaging om hun laatste fase in hun loopbaan interessant te houden, zijn een interessante doelgroep voor het job craften.
  • flexibilisering van de arbeidsmarkt: een dienstverband voor het leven is niet meer van deze tijd, career adaptibility (omgaan met veranderingen in het werk) is een van de belangrijkste competenties om sturing op de loopbaan te behouden. Als je zelf geen loopbaanplan hebt voor de toekomst, word je onderdeel van het plan van een ander. Job craften resulteert in inzicht in de match tussen jezelf en een takenpakket.
  • vitaliteit is een belangrijke waarde voor veel organisaties. TNO ziet energie, motivatie en veerkracht als de belangrijkste aspecten van vitaliteit. Job craften herinnert medewerkers aan hun oorspronkelijk motivatie voor de functie waarop ze gesolliciteerd hebben. Maar functies veranderen en mensen ook!

Diverse onderzoeken over job craften

Hun zienswijze vindt ook in Nederland navolging. Veel onderzoekers en wetenschappers die zich bezighouden met arbeidsmotivatie, werktevredenheid, arbeidsproductiviteit, duurzame inzetbaarheid en vitaliteit bouwen voort op de inzichten van Dutton en Wrzeniewski.
Zo initieerde de Nederlandse Stichting voor Psychotechniek (NSvP) in 2010 een onderzoeksproject naar de kansen die “Jobcraften” (in de zin van het aanbrengen van kleine veranderingen in hun werk door werknemers zelf) biedt voor werknemers en werkgevers in Nederland. In hun publicatie “Scherp in Werk” (2012) doen zij verslag van deze onderzoeken, de bevindingen en de effecten van het aanleren van technieken om “job craften” zelf toe te passen. Een van de projecten, die hierin wordt beschreven, maakt gebruik van een groepstraining die mensen ondersteunt bij het bewust worden én aanleren van mogelijkheden tot job crafting. In samenwerking met de Universiteit van Twente heeft ook TNO de inzichten van de Amerikaanse hoogleraren opgepakt. Mark van Vuuren (Universiteit Twente) en Luc Dorenbosch (TNO) publiceerden in 2011 een handboek job crafting onder de naam “Mooi Werk, naar een betere baan zonder weg te gaan”.

Meer werktevredenheid en vitaliteit

Onze methodiek en training is mede geïnspireerd door bovenstaande bronnen. Uit ons eigen onderzoek blijkt dat medewerkers die onze training volgden na afsluiting van de training aangeven meer vitaliteit en werktevredenheid te ervaren. Zo verwachten we dat job craften ertoe kan bijdragen dat mensen binnen een organisatie voor langere tijd hun werkplezier en bevlogenheid behouden, zodat ze langer productief, leergierig en innovatief blijven en waarmee voorkomen wordt dat kostbare kennis en ervaring voor de organisatie voortijdig verloren gaat. Graag zouden we onderzoeken of dit ook in uw organisatie zo werkt!