Training Smeed je baan tot Mooi Werk!

Dagdeel 1: Bewustwording
* analyse eigen werk: taken en talenten combineren
* ontwikkelingen vak/organisatie
* keuze: wat wil je aanpakken?

Dagdeel 2: Plan maken
* techniek van het craften
* a.d.h.v. craft-model zelf een actieplan maken
* logboek

In actie!
4 weken individueel aan de slag met je eigen craftingsplan,
met tussentijds een individueel coachgesprek

Dagdeel 3: Evaluatie en aanscherping
* delen bevindingen en ervaringen
* aanscherpen craftingsplan
* verdiepen kennis en vaardigheden
* inbedding van geleerde vaardigheden